Referanseprosjekter


Bjørvika 2012-2015

Paradegaten Dronning Eufemias gate var et stort prosjekt som strakte seg over 3 år. Og med et tett samarbeid mellom Skanska, Statens Vegvesen og Dronninga landskap, kan vise til en utrolig flott gate.

Langkaigaten, Kong Håkon 5.s gate og Prinsens-Standgaten lå også under dette prosjektet, hvor vi har utført store stein- og grønt arbeider. Til sammen over 500 store trær og 50 000 busker og stauder. Gressarmering i trikketrasé på 3000m2 og granittflater på til sammen 6000m2.

Med en 5 års kontrakt på vedlikehold av alt grønt i gatene vil vi fortsatt være å se i gatene.

Vi takker Skanka for oppdraget.