Prosjekter under arbeid


 

Frogner 1-10 skole er en del av et større utbyggingsprosjekt i Sørum kommune. Hovedentreprenør på prosjektet er Betonmast, hvor vi har stått for utohomhusarbeider. Byggetrinn 1 ble overlevert høst 2016 og prosjektet har bestått av mye lekeapparater og gummidekke. Vi er godt i gang med byggetrinn 2 som skal overleveres høst 2017.

 

Noen bilder av Frogner skole byggetrinn 1 under opparbeidelse: